Modul

HANYA 60 JAM MENGUASAI BAHASA AL QURAN

Kursus Intensif Bahasa Arab atau nama ringkasnya KIBAR merupakan siri kelas pengajian Bahasa Arab secara intensif dan berdasarkan modul ciptaan dan susunan dari Ustaz Mohd Rusdi Bin Alias. Modul yang dibangunkan sendiri oleh beliau ini mengandungi 4 modul atau tahap atau kaedah yang boleh membantu para pelajar menguasai Bahasa Arab secara berperingkat-peringkat. Kini modul ini terus berkembang bersama-sama Akademi Bahasa Arab Hud-Hud Sdn Bhd.

 1. KIBAR – Asas 60Jam (Kaedah PUSAR)
 2. KIBAR – Lanjutan & Pemantapan Melalui Surah Pilihan (Kaedah PUSAR)
 3. KIBAR – Membaca Kitab Arab Tanpa Baris (Kaedah HUD-HUD)
 4. KIBAR – Cara Cepat Bertutur Dalam Bahasa Arab (Kaedah AL-BABGHO’)

Memperkenalkan asas bahasa arab dengan cara mudah dan cepat yang mengambil masa selama 60 jam. Ia sangat sesuai bagi mereka  yang tidak mempunyai asas bahasa arab.

MODUL KIBAR ASAS (KAEDAH PUSAR)

Objektif Modul Asas

 1. Memahami Al Quran secara celik arab
 2. Dapat Menghayati bacaan solat, wirid, dan zikir-zikir harian
 3. Memahami istilah-istilah didalam ilmu syarak
 4. Mengelakkan dari berlaku kesalahan dalam bacaan Al Quran
 5. Memahami agama dari sumber yang asal iaitu Al Quran & Al Hadith
 6. Penekanan bagi menguasai 70 % perkataan Al Quran
 7. Mengetahui fungsi-fungsi harof dan isim popular

Syarat Kemasukkan KIBAR ASAS

 • Boleh membaca Al Quran dan fasih bahasa melayu

Silibus yang diajar bagi modul KIBAR ASAS

 • Muqadimah & Pengenalan Kaedah PUSAR
 • 5 Tanda Isim dan Harof Jar
 • Jantina dan Bilangan Isim
 • Dhomir Muttasil & Dhomir Munfasil
 • Isim Isyarah & Isim Mausuf
 • 5 Harof Popular
 • Isim Zorof
 • Isim Istifham
 • Fiel Madhi
 • Fiel Mudhore’
 • Fiel Amar
 • Mudhof & Mudhofun Ilahi
 • Mausuf & Sifat
 • Mubtadak & Khobar
 • Pola Ayat Fael & Mafulun Bih
 • Fiel Mudhore Majzum
 • Isim La Nafi Lil Jinsi
 • Inna, Isim Inna & Khobar Inna
 • Kana, Isim Kana & Khobar Kana
 • Maktuf

MODUL LANJUTAN DAN PEMANTAPAN (KAEDAH PUSAR)

Objektif Modul Lanjutan dan Pemantapan

 1. Mempraktikkan ilmu Nahu dan Sorof daripada ayat-ayat Al Quran, Hadith atau Bacaan Doa
 2. Membuat latih tubi daripada surah-surah pilihan
 3. Kemahiran merujuk kamus bagi perkataan-perkataan yang tidak diketahui
Antara komen peserta yang belajar secara atas talian di Youtube

Syarat Kemasukkan KIBAR Lanjutan dan Pemantapan

 1. Boleh membaca Al Quran
 2. Fasih bahasa melayu
 3. Sudah mempunyai bahasa arab

Silibus yang diajar bagi Modul Lanjutan dan Pemantapan

 • Hal
 • Mafulum Muklak
 • Mafulum Li Ajlih
 • Mafulum Maah
 • Tamyiz
 • Pola-pola ayat Isim dan Fi’liyyah (pemantapan)
 • Mutasna
 • Mafulum Fih
 • Badal
 • Taukid
 • Fiel Mudhore’ Majzum
 • Fiel Mudhore Mansub
 • Fiel Muhdore Marfu’
 • Mu’rob
 • Penekanan kepada sifir (wazan) kuning B – ikut kaedah PUSAR
 • Penekanan pada kad diagram warna Puple (pengkhususan baris isim dan feel – i’rab mengikut kaedah PUSAR)

MODUL BACA KITAB ARAB TANPA BARIS

Objektif Modul Baca Kitab Arab Tanpa Baris

 1. Boleh membariskan kitab arab dengan betul mengikut kaedah imu nahu dan sorof
 2. Mahir merujuk kamus arab
 3. Dapat memahami dan menterjemahkan teks-teks dari kitab arab berbaris ataupun tanpa baris
 4. Membuat latih tubi dari buku “Cara Mudah Memahami Bahasa Al-Quran Kaedah Pusar”

Silibus yang akan dipelajari bagi Modul Baca Kitab Tanpa Baris

 1. Menggunakan keseluruhan kad diagram (5 warna) – merangkumi ilmu nahu sorof dan perkataan yang berulang (mengikut kaedah PUSAR)
 2. Mendalami kad puple A/B (i’rab isim dan feel) dan kuning B keseluruhan pattern didalam Al Quran
 3. Menguasai 33 formula untuk membaca kitab tanpa berbaris
 4. Praktis melalaui petikan daripada kitab yang akan dibincangkan seperti Petikan kisah burung Hud-Hud, Nabi Sulaiman dan Puteri Balqis, Petikan Tafsir surah An Naml (Dr Wahbah Zuhaily), Petikan daripada kitab-kitab tafsif, hadith, Ulum Al Quran, Aqidah Islamiah, Fiqah, UsulFiqh, Pembersihan Jiwa, Sirah, Fatwa, Aliran Pemikiran semasa & Tarbiyyah
 5. Serta praktis melalui petikan daripada kata-kata pujangga

ABC untuk menjadi seorang alim ulama’. Mengukuhkan 3 asas kemahiran membaca kitab arab iaitu membaris, mengendalikan kamus, dan memahami teks arab dengan betul. Kursus ini sangat penting kepada mereka yang akan mendalami bidang agama di dalam mahupun di luar Negara. Insyallah, ia akan memberi keyakinan yang tinggi kepada peserta untuk merujuk kitab-kitab arab.

Syarat Kemahiran :

 1. Boleh membaca Al Quran
 2. Fasih bahasa melayu
 3. Sudah mempunyai asas tatabahasa arab yang kukuh

MODUL CARA CEPAT BERTUTUR DALAM BAHASA ARAB (KAEDAH BABGHO’)

Dirumus dan disusun untuk mereka yang berminat bertutur di dalam Bahasa Arab. Pelajarannya merangkumi ungkapan penting didalam komunikasi, asas-asas paling penting dalam komunikasi dan Kemahiran Bersoal Jawab. Dengan mengulangi perkataan serta ungkapan-ungkapan penting ini, anda akan boleh berkomunikasi dengan baik, Insyallah.

Syarat Kemasukan : PESERTA PERLU MEMPUNYAI ASAS BAHASA ARAB UNTUK MEMUDAHKAN DAN MEMPERCEPATKAN PENGUASAAN BERTUTUR DIDALAM BAHASA ARAB.

Keistimewaan Kursus

 1. Peserta didedahkan dengan kunci-kunci penting didalam bahasa arab komunikasi
 2. Dengan pengulangan perkataan didalam buku, peserta boleh bertutur dan berkomunikasi didalam bahasa arab
 3. Terdapat 3 tajuk paling berkesan untuk peserta mampu bertutur dengan cepat.

Pembelajaran ini terbahagi kepada 2 cara

 • Secara Online
 • Secara Offline
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com


Daftar sekarang untuk kursus-kursus kami yang akan datang.
Tempat anda kami utamakan sebelum kami bagitahu orang lain.